zde se nacházíte:
Úvod > Blog

Svatý Martin a svatomartinské posvícení

Svatý Martin na bílém koni jede.

Na svatého Martina kouřívá se z komína.

 

Na svatomartinské posvícení se peče husa, která je v tomto období nejlépe vykrmena a pije se svatomartinské víno. Na tradičním venkově bývalo posvícení spojeno s odměnou za celý rok. Na Martina hospodář prodlužoval smlouvy a platil roční odměny pracovníkům. Má to svoji logiku – je sklizeno, ví se, jak úspěšný byl celý rok, je méně práce a je brzy tma, tudíž se může hodovat. Pro naše předky byl tento svátek nejoblíbenější… Hodně se slavilo, pilo, jedlo, veselilo. Hospodyňky pekly martinské husy, martinské rohlíčky či podkovy, kterým se říkalo Martiny. Jídla o posvícení byla vždy bohatá a vydatná. Lidé se připravovali na dlouhé zimní měsíce a posilnili se před půstem, který doprovázel adventní čas před Vánoci.

 

A kdo vlastně byl Martin? A jak s tím souvisí husy?

Martin Tourský se narodil na přelomu roku 316-317 na území dnešního Maďarska. Jeho otec byl důstojník římské armády a pro svého syna Martina si přál stejnou životní dráhu. Martin vstoupil do armády, byl ale hluboce věřící a během vojenské služby přijal ve svých 22 letech křest. Přijal je na základě zjevení Krista ve snu poté, co se rozdělil s žebrákem. Legenda říká, že když Martin projížděl na koni a kontroloval hlídky, potkal žebráka, prosícího o almužnu. Martin však u sebe neměl ani jídlo ani peníze a tak žebrákovi daroval půl vojenského pláště, který rozřízl mečem, aby se žebrák aspoň zahřál. Z armády Martin odešel, protože jeho víra mu nedovolovala zabíjet. Když pak v Tours zemřel biskup, místní přemlouvali Martina, aby přijal jeho činnost za svou. To zprvu Martin odmítal a schoval se v husinci, kde ho podle legendy husy vykýhaly a tím jeho úkryt prozradily. Nakonec byl Martin roku 371 vysvěcen za biskupa a celý život věnoval chudým a potřebným. Mimo jiné byl proti ničení pohanských oltařů a stavil se proti rozsudkům smrti za čarodějnictví.  Pro svou laskavost a spravedlnost se stal jedním z nejoblíbenějších svatých. Zemřel v úctyhodných 80 letech právě 8.11. 397 a proto se dodnes slaví svatý Martin.

Zdroje: internet, Tradinář.